Firefelts E-6 – Det finnes alternativer for misbruk av dyrket mark

Bygges: Ny firefelts E6 skjærer gjennom Ringsaker.

Bygges: Ny firefelts E6 skjærer gjennom Ringsaker. Foto:

Av
DEL

MeningerFør anlegget av firefelts E-6 startet opp, skjønte antakelig de fleste at firefelts veg ville legge beslag på noe mer areal enn det dobbelte av den tofeltsveien som lå der. Men når vi nå ser konturene av den nye motorveien ser vi at store deler av kulturlandskapet gjennom Ringsaker forandres til ei gigantisk grøft med fire kjørebanene i bunnen og enorme jordvoller på begge sider.

Noen av disse jordvollene har skråninger mot veien på størrelse med unnarennet på en middels stor hoppbakke. Da sier det seg sjøl at de derved stjeler store arealer dyrket mark. Dette er sterkt å beklage. Det er overtydelig at utbygger ikke har tatt inn over seg at det er fastsatt ærgjerrige nasjonale mål for å ta vare på matjorda vår. Og det er tydelig at den ene hånda ikke vet hva den andre gjør.

Men, det finnes alternativer til digre jordvoller, når hensikten er å dempe støyen fra trafikken. Et alternativ som vegmyndighetene er godt kjent med, er nettingkurver eller kister fylt med sprengstein eller annen type stein. Kurvene består av galvanisert tråd som gjør at de er nærmest vedlikeholdsfrie. Nettingkurvene kan skaffes i forskjellige størrelser og kan stables til ønsket høyde.

I de siste dagene har vi gjennom FNs klimarapport enda en gang blitt minnet om hvor viktig det er å ta vare på jordbruksarealene og matjorda vår. Det er på tide at de som har ansvaret for framdriften av firefeltsveien, tar en time out og stanser den stygge og unødvendige bruken av deler av Norges beste åkerjord.

Alternativet er der.

Artikkeltags