Høyres støtte til vekst og utvikling

Av
DEL

MeningerEn stemme til Høyre er selvfølgelig en stemme til Høyre. Et Høyre i Ringsaker med et godt valgresultat i ryggen bør gi styrke til å oppnå påvirkning og posisjoner. Man holder ikke folk for narr når man er realpolitiker og går utenfor det ideologiske rammeverket som kan virke hemmende. At man i det praktiske liv velger samarbeid på områder der man kan bidra til å fremme vekst og utvikling er naturlig. Velger man å samarbeide med partier som til de grader har flagget for å sette bremsene på gjør man et feil valg. Det blir feil å bidra til å avslutte prosesser og investeringer som ikke ferdigstilte og som påviselig er positive for utviklingen. Partier med tilhørende ordførerkandidater som vil bremse og kanskje stoppe utviklingen må spørre seg: Hva er årsaken til at folk flytter til Ringsaker? Hvorfor er det befolkningsnedgang i flere nabokommuner?

Selvfølgelig er ikke alt hundre prosent på stell og det finnes områder, både i den kommunale forvaltning og også geografisk hvor det er et forbedringspotensial. Men å sette bygd og by opp mot hverandre er uheldig og forteller man det tilstrekkelige mange ganger hvor nedprioritert «distriktet» er, så blir det snart en sannhet.

I de senere år er det ført en politikk hvor det er gitt rom for løsninger hvor Høyre og Arbeiderpartiet ligger tett opp til hverandre. Dette på viktige områder og til beste for en positiv utvikling og vekst.

Et styrket Høyre etter valget vil øke muligheten til ytterligere påvirkning og deltagelse. Skal den positive utviklingen fortsette trenger vi ingen «eksperimenter» som bremser. Noen ganger går det ikke helt slik man har tenkt, men man bør være lojal mot det som er vedtatt på demokratisk vis.


Artikkeltags