Fortsatt vekst og utvikling

Bygger: Ringsaker må fortsette arbeidet med vekst og utvikling, skriver Kjerstin Lundgård, Ap. Her bilde av rådmann Jørn Strand, ordfører Anita Ihle Steen og investor Arthur Buchardt.

Bygger: Ringsaker må fortsette arbeidet med vekst og utvikling, skriver Kjerstin Lundgård, Ap. Her bilde av rådmann Jørn Strand, ordfører Anita Ihle Steen og investor Arthur Buchardt.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI HA fredag 7.september og RB 8. september kan vi lese hvorfor Senterpartiet er skeptiske til ordfører Ihle Steen og rådmann Strand sitt innlegg og den flotte veksten vi har hatt i Ringsaker og hvordan det skal satses videre.

Som lokalpolitikere må vi alltid være opptatt av å gjøre ting bedre og stadig utvikle oss - det er vel noe av hovedgrunnen til at vi engasjerer oss i lokalpolitikken? Samtidig må det være lov til å være stolt av den fantastiske utviklingen Ringsaker har hatt de siste årene. Jeg er i alle fall veldig stolt av å bo i Ringsaker og få være lokalpolitiker her. Å stadig utvikle oss å tenke nytt har vi alltid gjort.

"Kommune NM". Ja vi har gjort et byks fra 126.plass til 110.plass. Vi skal sjølsagt fortsette å strekkes oss - hva må vi gjøre for å bli enda bedre?

SP refererer til en annen rangering fra Kommunal rapport, der vi ligger ett godt stykke ned på lista for pleie og omsorg og helse. Jeg er nysgjerrig på hva som ligger bak tallene? Hvilke parametere ligger bak rangeringen. SP viser til at det skal kuttes tre millioner i pleie og omsorg i 2019. Kuttet er noe alle enhetene i kommunen får, pga. regjeringens krav til effektivisering. Dette er selvsagt ikke noe vi ønsker oss, og håper vi kan finne løsninger for å unngå å kutte.

I Ringsaker blir vi stadig flere innbyggere. SP lurer på hvordan vi har blitt det? Jeg mener at strategien om vekst og utvikling bidrar sterkt til det. God skole og barnehage, jobb muligheter, boliger, kultur, sentralt, flotte lokalsamfunn og opplevelser - dette og mer til er jeg sikker på spiller.

Ringsaker kommune har turt å satse. Vi har turt, der andre har sagt nei. Vi har funnet løsninger, for å henge med og utvikle kommunen må vi tørre å si ja. Hva hadde skjedd hvis vi ikke turte å satse?

Visjon og strategi, SP stiller spørsmålstegn ved om dette er noe rådmann og ordfører sammen skal fronte. Jeg mener det er avgjørende at rådmannen og ordføreren trekker i samme retning. Vi har nok av eksempler i kommunenorge der samarbeidet ikke fungerer og det gir utfordringer for kommunen.

Nå planstrategi skal utformes. Det er et viktig planarbeid som vil gjennomføres over tid. Her skal innbyggere, næringslivet og lag og foreninger inkluderes i arbeidet. Sammen med oss politikere settes fremtidens kurs for Ringsaker. Frem til da er det dagens kurs som følges, den gir resultatet og den følger vi til ny er vedtatt. Vedtak følges lojalt opp av rådmannen og hans stab - noe annet hadde vært vanskelig å håndtere.

Når politiske saker dukker opp i media før de har vært til politisk behandlinger handler det om at sakene legges ut på nettsiden til kommunen så fort de er klare - nettopp for å sikre åpenhet. Media kan da selvsagt plukke opp sakene og velge å skrive om disse. Da er det ikke unaturlig å snakke med rådmannen eller ordføreren?

Delegasjonsreglement, der enkelte saker er delegert til rådmannen - det er kommunestyret som vedtar  reglementet og sånn sett kan mene noe om hvilke saker som skal delegeres.

SP vil satse videre. Det er bra for det ønsker vi i AP også! Fortsatt vekst og utvikling, slik at vi stadig får bedre tjenester for våre innbyggere - både nye og gamle.  Ringsaker AP har i hele perioden støttet opp under saker vi mener vil gjøre Ringsaker til en enda bedre kommune.

Artikkeltags