Ringsaker, mulighetens kommune!

Det er full trøkk i Ringsaker, skriver Geir Roger Borgedal (Ap) i dette leserbrevet.

Det er full trøkk i Ringsaker, skriver Geir Roger Borgedal (Ap) i dette leserbrevet.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI de 10 siste årene har kommunen virkelig vært inne i mulighetenes tid. Bygging av nye E6 gjennom kommunen gir muligheter til vekst og utvikling, men veksten kommer ikke av seg selv. Telemarksforskning påpeker at befolkningsveksten i regionen vil maks være på 0,1 %, som gevinst av ny infrastruktur. Dette begrunnes i at alle andre regioner og kommuner langs strekningen også får ny veg, men kommuner som tør, og satser riktig, får stor gevinst av ny infrastruktur.

I Ringsaker har vi satset og det gir resultater, ikke bare gjennom befolkningsvekst, men nye arbeidsplasser, økende handel i kommunen, økende turisme og flere næringsaktører som ønsker å satse i kommunen. Dette gir gode resultater både for næringslivet og kommunekassa.

Vi har i perioden også satset på utvikling av tjenestene til innbyggerne i kommunen, gjennom investeringer i barnehager, skoler, idrettshaller, svømmehaller, omsorgsboliger, sykehjem m.m. Det er full barnehagedekning og en stor satsing på økt læringsutbytte i skolen gjennom bl.a flere timer i basisfagene, en satsing på omlegging av pleie og omsorg hvor hovedfokus skal være forebygging og mestring. Mennesker skal i større grad hjelpes til å kunne mestre egne liv, med riktig hjelp til riktig tid. Vi ønsker å satse videre og kommunen er fortsatt inne i mulighetens tid. Flere og flere ser Innlandets fordeler med et stabilt klima og store resurser. Ikke minst som Norges matfat.

Vi må tørre å stå linja helt ut. Det er riktig å fortsette utviklingen av Strandsagaområde nå når E6 fullføres. Brumunddal by knyttes nå sammen med Mjøsa gjennom gode gangveier, og Pelleviken/ Strand legges ut og selges til nærings- og boligutvikling. Samtidig planlegger og legger kommunen til rette for bygging av nytt sykehjem i Moelv. Det er også behov for å rehabillitere og bygge ut flere skoler, ikke minst ungdomsskoler. Behov og prioritering vil bli diskutert og vedtatt av kommunestyret i løpet av 2019.

E6 bygges videre og detaljplanlegging av ny Mjøsbru er i gang. I den forbindelse vil det være riktig å se på muligheter for å utvikle strandområdene i Moelv. Flere har meldt sin interesse for å satse stort på utvikling i Moelv, og noen har alt begynt. Når endelig vedtak om nytt sykehus ved Mjøsbrua kommer, vil kommunen de nærmeste 10 – 15 årene få store muligheter i området, som vi må ta vare på. Innen da er det lurt å ha ferdigstilt det vi har startet på.

Noen av oss fleipet en gang med at vi måtte starte med rehabilitering av Brumunddal for der var det styggest, og at gravemaskinen skal flyttes til Moelv etterpå. Det ser vi nå faktisk skjer.

Ringsaker har alltid hatt mange og aktive idrettslag hvor kommunen har vært en samarbeidspartner. Idrettsrådet er et viktig og godt bindeledd. Vi har de senere årene også satset stort på å utvikle kulturlivet i kommunen, da gode opplevelse binder folk sammen og skaper et VI - en felles identitet. Kommunen legger til rette for arrangementer bl.a. i byene, hvor lag og foreninger deltar og får vist seg fram. Positive opplevelser skapes for både innbygger og tilreisende i kommunen. På Prøysenhuset tar vi vårt ansvar i formidling av Prøysens diktning, og formidler det gjennom forskjellig aktiviteter og forestillinger som gir barn, unge og amatører mulighet til å jobbe sammen med profesjonelle i  oppsettinger, som juleforestillingen «Snekker Andersen». Det samme gjøres på flere felt f.eks. i Ringsaker Operaen.

Vi mener at kommunen skal være aktivt med på å legge til rette for at innbyggerne skal ha forskjellige muligheter. Det er alltid enkelt i opphetede diskusjoner å sette satsing på kultur og utvikling opp imot f.eks. sykehjemsplasser. Her vinner sykehjemmet, men utvikling av en kommune handler om å se ting i en mye større sammenheng.

19. desember behandler vi kommunebudsjettet for 2019, med en målsetting om å gripe nye muligheten for utvikling av kommunen til innbyggernes beste.

Vi ønsker alle ei fredelig jul og alt godt for det nye året.

Så møtes vi til et nytt år med blanke ark og fargestifter tæll!

Artikkeltags