Hva skjedde med at alle skal med?

Kommunestyret 2015 - 2019

Kommunestyret 2015 - 2019 Foto:

Av
DEL

MeningerSom sikkert de fleste har fått med seg så seiret fornuften sist uke, og utredning av et nytt kulturhus/kulturscene med plass til 6–700 stk. ble stoppet.

Samtidig er det et behov for øvings- og lagringslokaler for kor og korps som vi er helt enig i at må utredes for å finne en god løsning på denne utfordringen, noe som alle partier er enige om heldigvis.

Jeg føler uansett at jeg må skrive litt rundt det som har skjedd etter at det ble kjent at det var ønske om utredning av et nytt kulturhus/kulturscene.

Saken kom først opp for en uke siden i oppvekstkomiteen som kommer med en innstilling til formannskapet og representanten som sitter for Senterpartiet i oppvekstkomiteen fremmer i dette møtet et forslag om at utredningen av nytt kulturhus/kulturscene skal fjernes fra innstillingen fra rådmannen.

Det som er litt spesielt er at i dette møtet sørger Arbeiderpartiet for å stemme ned nettopp forslaget fremmet av Ringsaker Senterparti om at det ikke skal utredes nytt kulturhus/kulturscene.

Det som er enda mer spesielt er at AP i Formannskapsmøtet uken etterpå møte plutselig velger å fremme et forslag med samme formål som det forslaget vi fremmet uken før som nettopp AP sørget for at ikke ble vedtatt. På toppen av det hele er det ordføreren som fremmer forslaget.

Er det dette nivået Ap har tenkt å legge seg på framover?

Hvilke signaler sender man ut rundt hvordan man bør opptre som politiker med å gå fram på denne måten?

I kommunestyret og formannskapet har vi mange ganger fått beskjed om at hun er ordfører for alle, men slik jeg ser det så stemmer det utsagnet dårlig med måten dette ble gjort på.

Mulig mange syns jeg er en sutrekopp, men jeg mener at å stemme ned et forslag fremmet av Sp den ene uken, for så å fremme et tilsvarende forslag selv uken etterpå begynner å nærme seg lavmål.

Kanskje det er på tide å ta fram uttrykket du skal gjøre som jeg sier og ikke som jeg gjør?

Om et parti fremmer et forslag som ikke får flertall, men saken skal opp igjen på nytt enten det er formannskap eller kommunestyre er det vanlig for oss i Sp å spørre de som stilte forslaget om de tenker å fremme det på nytt, for så å støtte forslaget om vi er enige.

Det går fint an å støtte forslag selv om man ikke har fremmet det selv, og jeg tror at nettopp det er viktig for å skape et positivt engasjement i alle partier.

Artikkeltags