Ringsaker og Prøysenhuset – ble borte bak jordvoller for 5-6 år siden!

Bak jordvoller: E6 med ny jordvoll nederst i bildet. Prøysenstua og Prøysenhuset ses i bakgrunnen. Vedtatt politisk for seks år siden slår Ole Berg fast.

Bak jordvoller: E6 med ny jordvoll nederst i bildet. Prøysenstua og Prøysenhuset ses i bakgrunnen. Vedtatt politisk for seks år siden slår Ole Berg fast. Foto:

Av

Ringsaker Blad hadde nylig et førstesideoppslag med Tor André Johnsen fra FRP om at Ringsaker blir borte i grøfter av jordvoller, og at Prøysenhuset blir nærmest usynlig fra E6 – når den nye 4-felts vegen kommer gjennom Ringsaker med jordvoller på begge sider.

DEL

MeningerFor mange år siden satt Tor André Johnsen og hans FRP representert i kommunestyret når denne vegplanen ble grundig gjennomarbeidet, og vedtatt i Ringsaker kommunestyre.

Hvordan kan det være mulig av Ringsaker Blad og Tor André Johnsen å komme med dette som et hovedoppslag og nyhet nå – mange år etter at det er vedtatt?

Undertegnede hadde i denne vegsaken ordet i kommunestyret en rekke ganger – som nærmest eneste representant – og gjorde oppmerksom på disse jordvollene – som ville legge det meste av Ringsakers flotte kulturlandskap i skyggen. Mange steder er det flere hundre meter fra vegen til støyutsatt bebyggelse – og behovet for en så overdreven bruk av jordvoller er for meg vanskelig å fatte. Jeg hevdet at det finnes alternative botemidler for støy som 3 lags vinduer – støyskjermer ved uteplasser o.l. tiltak. Jeg ble ignorert og nesten ingen tok ordet i saken?

Hvor er de lokale politikernes påvirkning i slike støysaker? FRP var tause.

Men nå – da vegprosjektet for mange år siden er både prosjektert – politisk vedtatt – ute på anbud og snart ferdig bygget – da kommer altså Tor André Johnsen på banen – sammen med RB.

Undertegnede kjempet også for at om vi skulle bygge ei ny FYRTÅRNSBEDRIFT – nemlig PRØYSENHUSET – så måtte vi plassere det slik at det var så synlig som mulig – med så mye attraksjonseffekt som mulig – sett fra både jernbanen og nye E-6. Jeg var alene om den kampen – og ble til tider latterliggjort av andre partier.

Prøysenhuset ble lagt inn i skogen – nå med ei gardslampe til 1 mill. – som lyser mindre enn ei middels fjøslykt – slik at ingen som reiser forbi har den minste sjanse for å oppleve en såkalt «stoppeffekt.»

I tillegg til denne bortgjemte plasseringen i skogen – er det også nå under ferdigstillelse høye jordvoller langs vegen – som stenger sikten til Prøysenhuset ytterligere.

Dette visste vi for 5–6 år siden.

Spar meg for å komme med dette nå tor andre Johnsen. er du så langt etter i forståelsen av politiske prosesser. vennligst ikke representer Hedmark i neste stortingsperiode.

Forslag: Det eneste som kan redde litt stoppeffekt langs E6 og jernbane for Prøysenhuset nå, er å forstørre den gamle ideen om stolen. Den må være 20 meter høy og med ei Teskjekjærring på min. 5 meter som krabber opp stolbeinet og som er lyssatt. Plasseringen må være på eller oppå jordvollen – slik at ingen kan unngå å se den. Alternativt kan dere lage ei selvlysende steinrøys.

Landets 2 viktigste transportårer (NSB og E6) går forbi – og nå har vi Norgesrekord i å gjemme oss.

Tor Andre Johnsen kritisk fordi han ikke lenger kan se Prøysenstua fra E6: – Det er ikke turistvennlig 

Artikkeltags