Hovedsykehus – men hvor?

Sykehus: Den pensjonerte, tidligere avdelingsoverlege Einar Horneman Øfsti mener det er for tidlig å legge et nytt mjøssykehus til Moelv. Skisse: Atelier Holthe

Sykehus: Den pensjonerte, tidligere avdelingsoverlege Einar Horneman Øfsti mener det er for tidlig å legge et nytt mjøssykehus til Moelv. Skisse: Atelier Holthe

Av

MENINGER: Så har debatten blusset opp igjen, åpenbart utløst av ordfører Busteruds kronikk i HA 21.01.19 og ass.fylkeslege Bergaust 22.01.19. Jeg vil gi begge disse min tilslutning og støtte.

DEL

Kronikkene ble møtt bl.a. av «mislykket» og «alenegang». Dette er ikke riktig.

Jeg opplever at svært mange og ikke bare hamarsinger, som er tvilende til en plassering ved Mjøsbrua.

Og som mangeårig sykehuslege tillater jeg meg å ha noen synspunkter.

Den aktuelle sykehussaken har etter min mening, bl.a. to viktige problemstillinger: Et hovedsykehus eller ha det som nå?

Er det nødvendig å samle de forskjellige funksjoner i et hovedsykehus? JA! Den saken er nå avklart etter over 10 års unødvendig krangel og intern uenighet (burde vært avgjort for lengst).

Vi kan nå se fram til et moderne, framtidsrettet sykehus med pasientbehandling, undervisning og forskning bl.a.

Den nåværende strukturen er uøkonomisk og uhensiktsmessig. Lokaliseringen er meget viktig. Jeg har også tidligere gitt uttrykk for at en plassering ved Mjøsbrua ikke er optimal.

Det ser jeg som et politisk kompromiss og ikke som faglig begrunnet. Med moderne kommunikasjoner og ambulansetjenester i framtiden vil lokalisering og avstander ha liten betydning for pasienter og pårørende.

Men et moderne sykehus er også en samling av avansert utstyr og høyt kvalifiserte leger, sykepleiere, teknikere og et bredt spekter av servicepersonale. Sykehuset trenger avansert logistikk for å driftes.

Personalet og deres familie vil ha behov for bolig, barnehage, skole, arbeidsplasser utenom sykehuset, osv. Lang arbeidsdag, vakt og bakvakt på flere nivå, harmonerer ikke med lang veg hjem.

Det er en illusjon å tro at høyt kompetent helsepersonell vil komme strømmende til fordi om det bygges et nytt sykehus. Og dette er ikke et spørsmål om kravstore leger og sykepleiere. Yngre spesialister vil vurdere tilbudene som vil være i skarp konkurranse med avanserte institusjoner i inn- og ikke minst utland.

Dette tilsier at et nytt sykehus må ligge i nærhet til større bymiljø og kommunikasjonssentra.

Kan f.eks. mjøsbru-området dekke disse behovene? Ja, kanskje, men det vil ta lang tid og den tiden har vi ikke.

Så til slutt. Blir det hovedsykehus i Innlandet? Avisoppslag, og noe annet vet ikke jeg, reiser betydelig tvil og sterk resignasjon. Men det er jo lov å håpe?

Artikkeltags