Ordførerduell?

I duell: Det forventes at mye kommer til å handle om disse  to i årets valgkamp: Odd-Amund Lundberg, Sp, og Anita Ihle Steen, Ap. Her fra befaring i Mjøsparken hvor de to ikke var enige om kommunens håndtering.

I duell: Det forventes at mye kommer til å handle om disse to i årets valgkamp: Odd-Amund Lundberg, Sp, og Anita Ihle Steen, Ap. Her fra befaring i Mjøsparken hvor de to ikke var enige om kommunens håndtering. Foto:

Av
DEL

MeningerDet har vært en interessant og lærerik opplevelse å gå ut med at man ønsker ordførerskifte i Ringsaker.
Demokrati og lokaldemokrati har alltid vært sterke og viktige saker i SP. I Ringsaker SP vil vi endre den politiske kursen i Ringsaker. Vi syns det er riktig overfor velgerne å være tydelig på det, og vi mener det er nødvendig med ordførerskifte for å få det til. Derfor fremmer vi vår egen kandidat. Det gjorde forøvrig Høyre også, aller først.

Så hvordan vil vi endre kurs? Dette er noen eksempler:

Vi vil ha langsiktighet og bærekraft i bunnen for all vekst og utvikling.
Vi vil satse på primæroppgavene i skole og helse og omsorg, bl.a ved å rekruttere kompetanse og være oppdatert på digitale og teknologiske virke- og hjelpemidler.
Vi vil redusere eiendomsskatt og innføre nydyrkningsfond.
Vi vil ha basseng på Brøttum, ingen bommer på sideveiene og sjukehus i Moelv ved siden av brua, begge deler bygget i tre.


Så blir meningsmålingene så gode at spørsmålet om samarbeidspartnere etter valget dukker opp. Akkurat det spørsmålet er det bare valgresultatet som kan besvare. Og hvis man ser litt rundt omkring i landets kommuner er det mange forskjellige samarbeidskoalisjoner på kryss og tvers av hvordan man samarbeider i rikspolitikken. F.eks. Så har AP ordføreren i 205 kommuner. I 65 av de er varaordføreren fra et av regjeringspartiene. I 11 kommuner hvor Høyre har ordføreren har AP varaordføreren. Vårt svar blir at vi vil samarbeide med de som støtter vår ordførerkandidat. Noe annet ville vært veldig rart. Hvor seriøst ville det være å si at vi vil ha ny kurs, vi har en ordførerkandidat, men vi er villig til å støtte en annen ordførerkandidat? Vi vil det som gir best SP-politikk. Vi får stå opp for det vi mener.

Dette er ikke et personangrep på ordføreren. Vi ønsker en annen politikk enn den hennes parti har ført siste periode. Det er helt legitimt å utfordre et parti på ordførermakt selv om ordføreren er populær. Det er faktisk lokaldemokrati i praksis.
Så skjønner jeg at lokalpolitikk ofte handler om personer, hvem man kjenner og hva de står for. Det er allikevel hvordan de formidler politikken til partiet som løfter de frem som er det grunnleggende.

Og så er det jo i prinsippet slik at alle ordførere kastes etter 4 år, men noen gjeninnsettes over natta.

Jeg gleder meg til et SPennende valg.

 

Artikkeltags