Lillehammer-lege trekker seg fra styret til Sykehuset Innlandet: – Mjøssykehuset bør senkes

Lillehammer-lege Jørgen Hurum mener det er på tide å forkaste hele Mjøssykehuset og i stedet bygge to store og likeverdige sykehus.