Gå til sidens hovedinnhold

Lofthus ny departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet

Cathrine Marie Lofthus (50), administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, ble i statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun etterfølger Bjørn-Inge Larsen, som har vært departementsråd siden 2013, og tiltrer stillingen 1. juni 2021.

Departementsråden er Helse- og omsorgsdepartementets øverste administrative leder.

Lofthus har embetsstudiet i medisin og medisinsk doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun er i tillegg høgskolekandidat innen økonomi, administrasjon og ledelse fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Etter turnus var hun stipendiat, lege og etter hvert medisinsk fagsjef og avdelingsleder ved Aker universitetssykehus. Ved opprettelsen av Oslo universitetssykehus (OUS) var hun Akers representant i flere fusjonsprosjekter. Hun hadde sentrale roller ved OUS, først som prosjektdirektør, før hun i 2012 ble viseadministrerende direktør med ansvar for medisin, helsefag og utvikling.

Lofthus har sittet i stillingen som administrerende direktør i Helse Sør-Øst siden 2015. Her har hun vært sentral i å utvikle spesialisthelsetjenesten – som hun selv har erfaring fra – og håndteringen av koronapandemien. Hun har også vært sentral i arbeidet med ny sykehusstruktur i Innlandet.

I Dagens Medisins siste maktkåring ble Lofthus listet som den mektigste av RHF-direktørene og den fjerde mektigste i Helse-Norge.

Lofthus var én av ti som søkte jobben som departementsråd.