Det kommer fram i en pressemelding sendt ut av Nye Veier fredag.

Nye Veier og Hæhre varsler at alle av- og påkjøringsrampene til E6 i Arnkvernkrysset i Furnes, blir stengt i fire uker. Arnkvernvegen, fylkesveg 66, blir også stengt på stedet.

Både vegen og E6-krysset blir stengt fra natt til mandag 4. november, og skal senest bli åpnet igjen 1. desember. Gang- og sykkelvegen blir også stengt. Omkjøring blir skiltet.

Nye Veier forklarer stengingen slik:

– Det skal bygges fire nye ramper og to nye rundkjøringer i Arnkvernkrysset. Ved å stenge både lokalvegen, gang- og sykkelvegen og av- og påkjøringsrampene, får vi gjort mye arbeid på kort tid, samtidig som tiden med ulemper for trafikantene reduseres til et minimum, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Hæhre er entreprenøren som har ansvaret for å bygge E6-strekningen fra Kolomoen til Arnkvern, og kunne nylig åpne de første tolv kilometerne med ny E6 fra Kolomoen til Kåterud i Stange.

Nå har de flyttet maskinene nordover, og ønsker å få utført mest mulig arbeid både på E6 rundt Hamar og på riksveg 25 langs Midtstranda før det blir full vinter.

– Det er fortsatt gunstige forhold for vegbygging og det er viktig å få gjort mest mulig før vinteren setter inn for fullt. Vi erfarer at de fleste berørte foretrekker at ulempene konsentreres til en kortere periode framfor at arbeidene drar ut i tid. Nå får vi gjort svært mye i Arnkvernkrysset på bare fire uker. Alternativet er flere måneder med ulemper, sier Moshagen.

Det blir ingen større endringer i kjøremønster verken i Nydalkrysset eller Vienkrysset i november.

– Det er stor aktivitet gjennom hele anleggsområdet fra Kåterud til Moelv. Ulempene for trafikantene reduseres gradvis ved at stadig mer ny veg blir tatt i bruk i perioden fram mot jul, sier Moshagen.