Hele 44.378 kroner løp elevene inn. Det er over ett år siden elevene samlet inn pengene i et sponsorløp, men det er først nå de kunne overbringe beløpet til Barnekreftforeningen. Korona har sørget for at det ikke har vært mulig tidligere.

I sponsorløpet hadde elevene skaffet seg ulike sponsorer som betalte for innsatsen. Elevene løp i én time og så betalte sponsorene for hver gjennomførte runde eller et fast beløp.

Jim Sørum Johansen ved Furnes Ungdomsskole er fornøyd med innsatsen til elevene og det innsamlede beløpet.

– Det er artig å kunne bidra,og så var det bra å få en representant fra Barnekreftforeningen hit. Da fikk vi overrakt pengene og vi fikk høre om deres arbeid, forteller han.

Han forteller at det er første gang de har et slikt sponsorløp og at de på forhånd ikke hadde noen anelse om hvor mye de kunne klare å samle inn.