(Østlandets Blad): – FNs ferske klimarapport konkluderer med at tiden for å begrense global oppvarming er i ferd med å renne ut. De neste syv årene blir kritiske for Jorda. Vi må fase ut fossil energi, kutte utslipp og restaurere natur. Dessuten er det viktig å sørge for at vi har et mer bærekraftig forbruk, slik at vi holder oss innenfor planetens tålegrenser. For å få til dette må alle bidra, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

I tillegg til den symbolske handlingen med å slå av lyset i én time, håper Andaur at Earth Hour vil inspirere folk i Norge til å bruke 60 minutter på å gjøre noe positivt for kloden.

– Slukk gjerne lyset, men la ikke engasjementet stoppe der. Kan du for eksempel bruke én time på å gjøre sykkelen klar for våren slik at bilen oftere kan stå, så frø av pollinatorvennlige planter, plukke plastsøppel i nærmeste park eller se en naturdokumentar og lære mer om den fantastiske naturen vi er omgitt av? Det er mange muligheter og alle bidrag, uansett størrelse, teller, sier Andaur i en pressemelding fredag.

Viktig signal til verdens ledere

Historisk har Earth Hour satt søkelyset på klimakrisen, men fremover ønsker WWF å rette oppmerksomheten også mot viktigheten av å ta vare på natur. Den nye rapporten til FNs klimapanel viser at å ta bedre vare på natur og restaurere ødelagte økosystemer er en viktig del av løsningen på klimakrisen. Naturen har nemlig tatt opp 54 prosent av menneskeskapte utslipp det siste tiåret og på den måten bremset den globale oppvarmingen og beskyttet oss mot mye mer alvorlige klimaendringene.

– Naturen forsvinner i et alarmerende tempo verden over, mye på grunn av måten vi overbruker den på. Den gode nyheten er at vi vet hva som må gjøres for å endre kurs, både for å stoppe naturtapet og for å nå klimamålene. Ved å markere Earth Hour gir du et tydelig signal til de som bestemmer om at vi står sammen og krever at ord gjøres om til konkret, umiddelbar handling, sier Andaur.

Historiske landemerker i svart

Earth Hour startet som en liten markering arrangert i Sydney av WWF-Australia i 2007, og har siden spredd seg til en global bevegelse. I fjor markerte millioner av mennesker i over 190 land Earth Hour. Kjente landemerker som Sydney Opera House, Empire State Building i New York og Colosseum i Roma gikk i svart for saken.

I Norge har WWF arrangert Earth Hour siden 2009. Lørdag vil flere bygninger rundt om i landet gå i svart mellom kl. 20:30 og 21:30 – deriblant Det kongelige slott, Ishavskatedralen i Tromsø, Grand Hotel i Oslo, Rockheim i Trondheim samt bygg i Stavanger og Lillehammer kommuner.

– Earth Hour er en viktig påminnelse om det akutte behovet for å beskytte det ene hjemmet vi alle deler og hvor liten tid vi har til å gjøre det. Vi håper derfor at både enkeltpersoner, bedrifter og offentlige aktører vil bli med på årets markering for å vise sitt engasjement, sier Andaur.