For arbeidene med fjellskjæring på strekningen mellom Måsåhaugen og Høstmælingen har tatt lengre tid enn først forespeilet, men nå nærmer det seg slutten. Innlandet fylkeskommune opplyser på sine nettsider at entreprenøren anslår at de pakker sammen i løpet av uke 25.

Bakgrunnen for forsinkelsen for arbeidene på fylkesvegen, skal være sammensatt.

– Det kan være vanskelig å anslå omfanget på arbeidene før en er i gang og får sett tilstanden på berget i skjæringen på nært hold, sier byggeleder Kristian Skjellerudsveen i Innlandet fylkeskommune.

Berget skal ha vært av en dårligere kvalitet enn man først så for seg. Dette førte til at entreprenøren måtte gå grundigere til verks for å få utført arbeidene på en tilfredsstillende måte, skriver fylkeskommunen.

– Entreprenøren har også hatt noen utfordringer med havari på borerigg undervegs, noe det ikke er lett å ta høyde for, fortsetter Skjellerudsveen.

Fylkeskommunen ønsker også å utføre tilsvarende arbeider på en annen kortere strekning langs samme veg, men det blir ikke i denne omgang.

– Jeg vil benytte anledningen til å berømme trafikantene for den tålmodighet de har utvist gjennom disse ukene, da dette er en strekning uten gode omkjøringsmuligheter. Belønningen er en sikrere veg for kommende generasjoner, avslutter byggeleder Skjellerudsveen.