Ringsaker kommune har tatt kloke grep i sykehussaken og har vært både framsynt og vidsynt. Lenge før det ble bestemt at Hovedsykehuset i Innlandet skal ligge ved Mjøsbrua, sørget kommunen for å sikre seg den best mulige tomta, nemlig en del av Moskogen. Våren 2020 skal det endelig avgjøres om sykehuset skal bygges på øst- eller vestsida av brua. Sannsynligheten for at Helse Sør-Øst velger østlig side er svært så høy.

Nå er akuttbilen/legebilen fullt operativ med Prehospital Divisjon på Mjøssenteret som base. Legebilen er som kjent, forløperen for luftambulansen. Og akuttbilen er kommet for å bli; den forsvinner ikke når luftambulansen kommer. Det er uttalt at lokalisering av luftambulansebasen skal avgjøres når det blir bestemt på hvilken side av Mjøsa sykehuset skal ligge. Det er med andre ord kun seks-åtte måneder til avgjørelsen faller. Og da bør man skride til verket allerede nå: man må sikre seg ei tilfredsstillende tomt – og hvis mulig – også bygg som oppfyller kravene til å kunne huse en slik base. Ring Mekanikk AS (Chairtech AS) har de fasilitetene som skal til. Tomt og påstående bygg ligger der disponibelt og er som skapt for en helikopterbase. Det ligger strategisk til like ved sykehustomta; en bergvegg tar av for støy og lokalene er som en hangar. Ringsaker kommune bør nok en gang fatte en god og viktig beslutning i riktig tid. Det gjelder å sikre seg tomta nå slik at den kommende luftambulansebasen kan være operativ lenge før sykehuset står ferdig. Det er ennå ikke brukt ei eneste krone av de 10 millioner kronene som ble bevilget i desember 2016 og tatt inn i statsbudsjettet for 2017. Helseministeren har selv bekreftet at det i 2017 også ble bevilget 10 mill. Med andre ord er det til sammen 20 millioner kroner nå som står «på bok» til luftambulansebasen. Det må forventes at beløpet uten ytterligere utsettelse stilles til disposisjon for helseforetaket i 2020.

Videre er det slik at Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), som alltid er i forkant, har et nytt ambulansehelikopter til 60 mill. kroner i bestilling. Dette vil være klart til innsats om et par år. Ambulansehelikopteret skal ikke inngå i den ordinære flåten som SNLAs datterbedrift, Norsk Luftambulanse AS, benytter på landets tolv luftambulansebaser. Derfor åpner mulighetene seg: Jeg ser for meg at dette helikopteret skal være mye i Innlandet. Men det skal tillegges at det er mange som kjemper om å få dette. Hvis Ringsaker kommune og det regionale helseforetaket her spiller på lag, KAN helikopteret bli permanent stasjonert her ved Mjøsbrua hvis vi har tomt og bygningsmasse klar når helikopteret kommer fra fabrikken.
Det er lov å være optimist, tenke positive tanker og foreslå tiltak som i nær framtid styrker og forbedrer prehospitale tjenester. Disse tjenestene som er viktige og fundamentale i den nye sykehusstrukturen i Innlandet. Vi setter nok en gang vår lit til at Ringsaker kommune også i denne saken går foran og viser veg!