Gå til sidens hovedinnhold

Lundberg og Sp sin tilnærming til skolestrukturdebatten

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er med undring jeg leser Lundberg sitt utfall mot Ap, der han i to innlegg hevder at partiet opererer med jugekors. I likhet med Arnfinn Houmb så lurer jeg på hva som er Lundberg sin agenda. Denne måten å tilnærme seg ordskiftet om skolestrukturen i Nordre Ringsaker på tegner ikke godt for debattklimaet. Jeg håper at vi heretter kan diskutere innholdet i rapporten fra WSP, og bruke det som en del av beslutningsgrunnlaget for det endelige vedtaket om skolestruktur.

Jeg vil minne Lundberg om at det var han og Sp som foreslo utsettelse av saken, fordi man mente at det var nødvendig med en ekstern utredning. Dette fikk de flertall for i kommunestyret. Det var politisk konsensus om hvilke elementer som skulle utredes, og Lundberg fikk sammen med ordføreren oppgaven om å velge den/de som skulle få oppdraget med utredningen.

Sjøl om vi i SV har tonet flagg i skolestruktursaken tidligere, så vil vi gå nøye igjennom rapporten før vi tar endelig stilling i saken. Det gjør vi i respekt for vedtaket som ble fattet i kommunestyret og for den prosessen og oppgaven som WSP har utført med utredningen.

Jeg antar at partiene vil lese og tolke utredningen ulikt. WSP har gitt en anbefaling, men det er kommunestyret som fatter endelig vedtak.

Forsøk på å mistenkeliggjøre og karakterisere politiske motstandere hører ikke hjemme i en demokratisk prosess. Lundberg bør heretter holde seg til saken, og ta på alvor at vi faktisk nå har fått et utvidet kunnskapsgrunnlag for prosessen videre.