Oppland fylkeskommune ber om å avvente utbygging av Lunkelia

Oppland fylkeskommune mener fjellområdene rundt Lunkelia brukes på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og ber om at man avventer uttbygging til man har fått på plass en regional plan for fjellområdene.