Behold Folkebibliotek på Brøttum.

Mari Veslum Dalsveen, Berthe Berge Mæhlum og Frida Mæhlum Modal skrev på vegne av Brøttum 7. trinn i Ringsaker Blad 2. februar at Folkebiblioteket blir nedlagt, mot elevenes vilje.

Rødt er enig med elevene på Brøttum at nedlegging av Folkebiblioteket er en forringelse av skolen og av Brøttum som tettsted.

Derfor foreslo vi i budsjettmøtet i kommunestyret i desember 2020 at Folkebiblioteket på Brøttum skulle bestå. Vi la fram følgende forslag:

«Bibliotek Brøttum:

Kombinasjonsbiblioteket på Brøttum fortsetter som før og kommunestyret fortsetter å bevilge 0,22 millioner i året.»

Dessverre fikk forslaget bare Rødt sin stemme.

Elevene skriver videre: «Vi tror dere ødelegger leselysten til barn og unge med å legge ned biblioteket. Vi må dra til Moelv for å trene håndball fordi Brøttum har for liten gymsal, og svømmehallen funker ikke, så dette er en ny nedtur for bygda vår.»

Rødt lurer på hvorfor så mye må legges ned og sentraliseres? Det har blitt sånn – blant en del politikere og samfunnstopper, at er du imot nedleggelse og sentralisering, men for bevaring av det som er bra i bygda, så er du bakstreversk. Men er du for utarming av bygdene og for sentralisering, ja da er du framoverlent/framsynt og framtidsrettet.

Vi i Rødt er glad for å ha ungdom som vil beholde og videreføre positive aktiviteter i bygda. Framtida ser lys ut!

STÅ PÅ VIDERE!