Gå til sidens hovedinnhold

Makta skal ligge hos innbyggerne

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ingen som har forsøkt å bortforklare at nominasjonslista til Ringsaklista mangler folk fra nord i kommunen slik man kan tolke Odd Myhrens leserinnlegg. Tidligere var lista overrepresentert i nord, nå er vi overrepresentert i sør. Det vi imidlertid har sagt er at selv om vi mangler noen steder på lista, har vi fortsatt aktive medlemmer i partiet, også fra nord som setter saker fra sine lokalmiljø på dagsorden. Selv om vi har bytta folk, ligger programmet i all hovedsak fast.

Odd Myhren har dessverre rett i en ting, at lokalpolitikere ofte er mer engasjert i sitt nærmiljø, men det trenger ikke nødvendigvis være slik. Jeg er mer opptatt av hva politikerne leverer på enn hvor de har postkassa si. For å bruke meg selv som eksempel så satt jeg i kommunestyret i Åmot før jeg flyttet til Ringsaker, jeg var den eneste i Åmot som stemte for at et nytt sykehus burde ligge ved Mjøsbrua. Altså stemte jeg imot å ha sykehuset nært, fordi jeg mener det er viktig å se hele fylket under ett i en så viktig sak. Det samme vil jeg legge til grunn om jeg kommer inn i kommunestyret i Ringsaker, kommunen må sees under ett og alle områder må prioriteres.

Ringsaklista skal ikke være ei liste som styres av noen ideologi, eller en spesifikk del av kommunen. Makta ligger hos innbyggerne, og derfor vil vi jobbe hadere for innbyggernes beste uansett bosted. Nordre del av Ringsaker blir svært viktig når sykehuset kommer, og vi må derfor være rustet til å ta imot nye innbyggere i nordre del av kommunen, å gjøre det enda mer attraktivt å bosette seg i nord er også grunnen til at vi luftet ideen om å bygge både hall og basseng på Brøttum. En av våre kampsaker denne perioden at vi er nødt til å lytte mer til innbyggerne for eksempel via å innføre folkets spørretime i kommunestyret. Dette vil sikre at alle innbyggere har mulighet til å bli hørt.