Mange drømmer fortsatt om småbruk. Stor interesse for kommunens eiendom ved Brumunda

Rent drikkevann til brumunddølene. Det var målet da Ringsaker kommune kjøpte småbruket Holmen for snart to år siden. Men det viste seg at eiendommen ikke var egnet som vannforsyning. Nå er småbruket lagt ut for salg. Interessen er stor.