Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere Sparebanken Hedmark gjennom snart 180 års bankvirksomhet i fylket.

Stiftelsen er den største eieren i Sparebanken 1 Østlandet og en del av utbyttet som stiftelsen mottar fra banken, deles hvert år ut som gaver til Hedmarksamfunnet. Siden 2017 har stiftelsen gitt gaver for nærmere 600 millioner kroner til idrett, friluftsliv, kultur, utdanning, næringsutvikling og humanitært arbeid i Hedmark.

Totalt forvalter stiftelsen over 10 milliarder kroner, noe som gjør den til en av landets største stiftelser. Støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark skal bidra til å skape et aktivt og levende samfunn i hele Hedmark, og stiftelsen ønsker å støtte den frivillige og ofte dugnadsbaserte innsatsen i lokalsamfunnene og prioriterer prosjekter rettet mot barn og unge. RB omtalte tidligere i år gaven på 1 000 000 kroner som Ringsaker Parkour fikk for å kunne bygge sitt parkouranlegg i Mjøsparken. Summen som da ble delt ut var uvanlig høy, og utgjør en betydelig andel av midlene som tilfalt lag og foreninger i Ringsaker denne gangen. Nedenfor kan du se hvem som fikk støtte i første halvdel av 2023.

Mottaker Beløp Øremerking
Ringsaker Parkour 1 000 000 Parkouranlegg i Mjøsparken
Brumunddal Allianseidrettslag 400 000 Lys på bane 2 på Sveum
Matsentralen 300 000 Utstyr til matutdeling
Ringsaker kommune 120 000 Newtonutstyr til læring
Brøttum Brass 100 000 Nye instrumenter
Ringsaker kommune 70 000 Utlånsutstyr til BUA
Brumunddal Brass 70 000 Nye instrumenter
Gaupen Vel 50 000 Innkjøp av materiale til restaurering av gressplen
Moelven Idrettslag 50 000 Utskiftning av lys på klubbhuset
Nes Musikkforening 50 000 Nye instrumenter
Moelven Idrettslag 49 000 Oppblåsbar minibane
Brumunddal jente og guttemusikk 40 000 Ny fellesbekledning
Moelven Idrettslag 35 000 Støtte til barn fra lavinntektsfamilier
Brumunddal Allianseidrettslag 30 000 Nye fotballmål

Brumunddal Allianseidrettslag

30 000 Nye LED-lys i klubbhuset
Brøttum Idrettslag 20 000 Snøkompaktor og sporsetter
Åsmarka Idrettslag 20 000 Basketballstativ
Ring Idrettslag 20 000 Gressklipper
Brumunddal Brass 10 000 Konsertstøtte
Brumunddal Atletklubb 8 000 Rehabiliteringsapparat
Brøttum skolekorps 6 000

Støtte til barn fra lavinntektsfamilier

Det skal deles ut mer penger, og for å være med i betraktningen der må det sendes inn søknad innen 1. oktober.