Mange trosser forbudet her: 15 forelegg på kort tid – og et førerkortbeslag for å ha rygget ned på E6

Mange har ikke fått med seg at det kun er anleggstrafikk som kan bruke avkjøringsrampen nordover på E6 ved Bergshøgda. En bilfører mistet førerkortet på stedet tirsdag kveld.