Mann frikjent for vold mot ektefellen etter at fornærmede ikke møtte opp i retten

Hedmarken tingrett fant det ikke bevist at mannen hadde utøvd vold mot sin ektefelle, og frifant ham på de alvorligste punktene han var tiltalt for.