Markert økning i bedrifter som permitterer i Innlandet

1 av 3 bedrifter fra Innlandet i undersøkelsen svarer at de vil ha permitterte ansatte om 10–14 dager. – Her må vi sette inn tiltak så fort det lar seg gjøre. Så lenge smitteverntiltakene påvirker bedriftene er det helt sentralt å forlenge permitteringsperioden, sier regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen, i en pressemelding

DEL

Årets første – og koronakrisens femtende – medlemsundersøkelse viser at mange bedrifter fortsatt sliter tungt. Tallene for Innlandet viser følgende (347 respondenter):

1 av 3 NHO-Innlandet bedrifter i undersøkelsen svarer at de vil ha permitterte ansatte om 10–14 dager. En tydelig økning fra før jul (opp 5 prosentpoeng).

8 av 10 reiselivsbedrifter vil ha permitterte.

3 av 10 bedrifter i industrien og innen handel/service vil ha permitterte.

6 av 10 bedrifter i Innlandet svarer at de har en lavere ordreinngang enn i desember. Markant opp med over 5 prosentpoeng.

8 av 10 reiselivsbedrifter har lavere ordreinngang enn i desember, mens tilsvarende for handel/service er 2 av 3 og i industribedriftene melder 4 av 10 at ordreinngangen er lavere.

Permitteringsperioden må forlenges

– Bedriftene trenger sårt forutsigbarhet, og derfor er det bra at regjeringen i går forlenget kompensasjonsordningen til å gjelde også for mars og april. Likevel mener vi det er behov for kompensasjon så lenge bedriftene er forhindret fra å drive som normalt, sier Kristiansen.

Arbeidsgivers lønnsplikt i forbindelse med permittering, må vesentlig ned:

– Med strenge smitteverntiltak blir flere bedrifter nødt til å permittere, og dette innebærer store kostnader. Det må samfunnet kollektivt ta ansvar for. Bedriftene kan ikke stå med dette alene da det blir for stor byrde på en enkelt. Bedriftene skal skape jobber, og med det er de nødt til å få et handlingsrom til nettopp å bevare de arbeidsplassene de har for å overleve og kunne skape nye jobber, sier Kristiansen.

– En reiselivsbedrift svarer i undersøkelsen at korona-situasjonen og stengte grenser gjør at de som sesongbedrift mister 95 prosent av kundene i det som normalt er en hovedsesong. Dette er overskudd fra vinteren som normalt berger resten av året. På sikt vil konsekvensene kunne bety at hotell og fjellstuer som har drevet i mange generasjoner nå må gi tapt. Innlandet er en stor reiselivsregion, og dette er svært dystert for de det gjelder, sier Kristiansen.

Artikkeltags