Gå til sidens hovedinnhold

Mauruds støtte til Kristian Aasen og de andre i pelsdyrnæringa

Artikkelen er over 2 år gammel

Oluf Marud (KrF) tok turen til partiets landsmøte i Stavanger for å gi sin støtte til pelsdyrnæringa.

I Stavanger traff han Kristian Aasen fra Veldre. Aasen representerer Norsk Pelsdyrlag og de hadde markering i forbindelse med forslaget om å legge næringen.

– Det er foreslått en erstatningsordning, som næringen og mange andre, meg selv inkludert, er for dårlig, meldte Marud før han gikk opp på talerstolen og ga sin støtte til Kristian og de andre i pelsdyrnæringen.

Dette sa Maurud til landsmøtet i KrF:

«Jeg er av dem som ble veldig glad for at KrF fikk Landbruks- og matdepartementet da KrF gikk inn i regjering i vinter. Jeg har tro på at KrF og Olaug kan gjøre en forskjell i forhold til den landbrukspolitikken som har vært ført tidligere. Landbrukspolitikken har vært og er viktig for KrF. Det kom til uttrykk ved at mange av våre fylkeslag ytret ønske om den posisjonen i en ny regjeringskoalisjon.

La det være sagt: Granavollerklæringen inneholder også god KrF-politikk. Våre forhandlere fortjener stor takk. Denne opplevelsen deles også av mange utenfor vårt parti.

Kommende mandag legger Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fram sine krav i jordbruksforhandlingene. For første gang på 20 år er det en KrF-statsråd som er ansvarlig for et godt resultat for landbruket. Dette er en viktig sak for KrF i distriktene, ja, men også i sentrale strøk. Vi har store forventninger til deg her, Olaug!

I påsken møtte jeg Kristian. En vanlig mann i slutten av 30-åra, småbarnsfar og gardbruker. Ikke noe spesielt med det kanskje, men det spesielle med Kristian er at han driver med pelsdyr, en næring som har fått sin dom fra regjeringen: Avvikling. Jeg beklager vedtaket om avvikling av pelsdyrnæringen, men lar det ligge her. Min oppmerksomhet konsentrerer seg om erstatningsordningen som nå er fremmet for Stortinget. 

(Som de fleste her i salen vet, ble det første forslaget til erstatning fremmet av regjeringen og sendt ut på høring før KrF fikk sin inntreden i regjeringen. Derfor kan ikke vi ta ansvar for det.) Selv om det ligger en viss økning i det som nå har blitt fremmet for Stortinget, er tilbudet langt fra tilfredsstillende. 

Det er fristende å sitere Henrik Ibsen: Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest. (Peer Gynt 1867)

Tilbake til Kristian: Han startet med pelsdyr i 2010 og var ferdig med sine investeringer i 2014. Stortingsflertallet for et par år tilbake ga ny optimisme. En betydelig egeninnsats og egenkapital ble brukt for å skape en arbeidsplass for seg og familien i framtida.

De foreslåtte erstatningsordningene, der erstatningen relaterer seg til skattetakst på investert bygningsmasse, vil gjøre Kristian til gjeldsslave!

(Det største ankepunktet til pelsdyrnæringen er at det tas utgangspunkt i bokførte verdier og ikke hva anleggene har som verdi som produksjonsanlegg.)

De fleste av oss bor i eget hus. Verdien av boligen vår er mange ganger høyere enn skattetaksten. Et eksempel: Dersom staten prosjekterer en ny veg slik at huset mitt må rives, blir erstatningen beregnet ut fra reell verdi og ikke ut fra skattetaksten på eiendommen. Slik er det ikke med verdien på de produksjonslokalene Kristian bygget i 2014, i tro på en trygg framtid, bekreftet etter vedtak i Stortinget i 2017!

Jeg ber om at KrF skal løfte prinsippene for de foreslåtte erstatningsordningene fram til behandling i Stortinget. Dette trenger vi for å skape legitimitet og ryddighet. Vi skal kunne se pelsdyroppdretterne i øynene og si at dere får en erstatning fra staten i samsvar med de prinsipper staten ellers legger til grunn ved ekspropriering. Slik denne kompensasjonen ser ut i dag, vil mange pelsdyroppdrettere oppleve å bli gjeldsslaver. Det kan verken KrF eller regjeringen være tjent med!»

KrF har landsmøtevedtak om å beholde næringen, i strid med hva regjeringen de er en del av har gått inn for. 

Maurud fremmet en resolusjon om erstatning, men den ble avvist med en stemmes overvekt av landsmøtet og dermed ikke behandlet.

Les også

Vil avvikle pelsdyrnæringen: Kristian (39) fra Veldre frykter å gå konkurs