FNs nye klimarapport viser at det haster å få redusert utslippene om vi skal klare å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. Utfallet av høstens valg vil avgjøre om Norge klarer å nå sine internasjonale forpliktelser innen 2030.

Vi må bruke mulighetsrommet i kommende periode, og det blir ikke bare lett siden vi allerede har ventet i det lengste. Samfunnet må tenke helt nytt i planlegging, og vi må la naturen få et pusterom mot nedbygging. Det vil kreve noe av oss alle.

Du vil for eksempel måtte sitte mindre i bilen alene, kaste litt mindre mat som har gått ut på dato, og kanskje ta litt mer fri. Det kan bli litt mer tid med familie og venner, og litt mindre hverdagsstress. Vi skal gjøre vårt beste for at overgangen går mest mulig smidig, og at det blir gøy å leve sunnere for deg selv, og for klimaet.

Miljøpartiet De Grønne har mest ambisiøs klimapolitikk. Vi er partiet som tar kunnskapen forskerne kommer med innover oss, og utformer politikk som monner. En stemme på oss er å sende en hyggelig hilsen til barnebarna.