Miljøpartiet de Grønne er først ute med å behandle sykehussaken etter at forslaget om ny struktur ble foreslått etter jul. Den politiske uttalelsen «Bevar sykehusene i Innlandet» ble vedtatt på MDG Innlandet sitt årsmøte Lørdag den 23.01.2021 og viser at partiet ikke støtter ny sykehusstruktur i Innlandet.

Allerede i MDG Innlandets fylkesprogram for valget 2019 var de klare på at de var mot foretaksmodellen og at det er viktig med nærliggende sykehustilbud. Men i lys de nye forutsetningene og forslaget som kom før jul så fylkeslaget seg nødt til å behandle sykehussaken på årsmøtet.

MDG Innlandet går inn for

  • å avvikle foretaksmodellen og la sykehusdrift igjen bli underlagt demokratisk folkevalgt forvaltning
  • psykiatrien må vernes og styrkes – Reinsvoll og Sanderud sykehus må bestå
  • ungdomspsykiatrien må få et løft – i dag bygges den ned
  • skille mellom poliklinikker og psykiatriske sykehus. Poliklinikker ved lokalsykehus og psykiatri i egne sykehus med dertil egnede omgivelser og aktivitetstilbud
  • videre planlegging må være realistisk, og at kommunene ikke må bli pålagt flere helseoppgaver som ikke blir fulgt opp med fullfinansiering

Det er nok en del penger å spare på å skrote hovedsykehuset, pengar man heller kan bruke på å gi et betydelig løft i ytterligere kompetanse hos lokalsykehusene for ikke å glemme en stor besparing i klimaregnskapet.

Det har hendt mye siden etter at forslaget til ny sykehusstruktur ble lagt fram og jeg tror vårt standpunkt blir mer og mer aktuelt. Så lenge vi ikke har råd til både spesialsykehus og bevaring av lokalsykehusene må vi satse på de eksisterende og utvikle disse videre.

Og vi må ha mer realistisk planlegging. Vi kan ikke pålegge kommunene flere helseoppgaver uten å følge dem opp med fullfinansiering.

Som grasrotparti vi er så er det viktig for oss å bygge helsetilbud fra bunnen og opp i en form som samsvarer med hvor folk bor. Folk har et behov for å ha sykehus med kompetansen og ressursene rundt seg og det gjelder spesielt eldre og barnefamilier.