Tolvhundre og sekstito kroner er altså timelønna Kultursjef Asle Berteig har mottatt som overtidsgodtgjørelse fra Ringsaker kommune for blant annet arbeid med forestillinger på Prøysenhuset. Han har nok «lea lettvint» når han har vært på veg dit, for omregnet til årslønn tilsvarer dette en lønn på 2,46 millioner kroner. Altså godt over det statsministeren tjener.

Avsløringene kommer ironisk nok på samme dag som det ble klart at lærernes streik blir avsluttet med tvungen lønnsnemnd, og en adjunkt (med 4 års høyskoleutdannelse) havner på en årslønn mellom 475 000 og 550 000 avhengig av ansiennitet etter årets lønnsoppgjør. Jeg drar inn dette for å sette Kultursjefens lønn i perspektiv. Parallellen til Prøysens Jørgen hattemaker blir her åpenbar, der Berteig nyter sitt måltid med vin og fylte fat, mens lærerne suger på harde skorper og kaller det for mat. Dette for å ha råd til å betale renter, drivstoffpriser og strømregninga som stiger til himmels.

I etikken har vi et begrep som heter offentlighetsprinsippet, som Berteig og han overordnede burde kjenne til. Selv om man i denne saken har opptrådt innenfor lovens rammer, er handlingen like fult moralsk forkastelig etter mitt syn, og etter reaksjonene å dømme tåler den ikke dagens lys. Dette er total mangel på dømmekraft, og manglende respekt for skattebetalerens penger.

Men sjøl om man har tittelen lærer og opplever at skilnaden er stor, så er det faktisk slik at både lærerne og’n Berteig kom nakjne tæl vår jord.