«Ordfører Anita Ihle Steen har sammen med folkevalgte helt siden 2012 og fram til 2021 profilert seg og Ringsaker kommune som eier av legatgården. Hun sier nå at kommunen ikke eier gården likevel og at de ikke har gjort det siden 2006. Dette er selve grunnlaget for å anklage henne og kommunestyret for grovt bedrageri. Ordfører og folkevalgte har med sin atferd og utsagn gjennom 8 år bla. på det årlige kommunestyremøtet, bekreftet at de eier gården. De har lurt oss til å tro at det var sannheten. Vi var overbevist og trygge på at alt vi la ned av arbeid og penger, var trygt plassert, siden dette var folkets gård", står det blant annet å lese i et innlegg postet 13. mars på Facebook-siden Atelier Austerheim.

Det er signert John Reidar Austerheim, en av de tidligere leietakerne på Fuglseng legatgård på Rudshøgda.

Uavhengig av kommunen

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen understreker igjen overfor Ringsaker Blad at Ringsaker kommune ikke eier gården.

Det er legatstyret som eier og har råderett over gården og de økonomiske anliggender, og styret, som utnevnes av kommunestyret i Ringsaker, rapporterer til de folkevalgte en gang i året. En konfliktsituasjon rundt leieforhold må håndteres der den skal, mellom utleier, altså legatstyret, og leietakere. O.A. Gjeldts legat er en stiftelse og skal forvaltes etter stiftelsesloven av 15.6-2001 og av bestemmelsene i legatets vedtekter av 27.9-2006, opplyser ordføreren.

– Dette er som sagt et selvstendig rettsobjekt som er uavhengig av kommunen og har vært det siden før jeg ble ordfører. Vil legatet gjøre investeringer, leie ut eller for eksempel selge gården, har ikke kommunestyret noe med det å gjøre, utover at vi eventuelt kan kaste legatstyret og velge nye representanter, kommenterer Ihle Steen.

Hun gjentar også at kommunestyret har all tillit til at legatstyret har håndtert den aktuelle saken innenfor de juridiske rammene, og de retningslinjene og vedtekter de er gitt.

– Hele pakka er formelt riktig, men selvfølgelig får jeg vondt av dem. Dette er en krevende situasjon å komme i, sier ordføreren.

Ikke bekymret for anmeldelse

Når det gjelder selve beskyldningene om bedrageri og løgn, mener Ihle Steen at de tidligere leietakerne skyter på feil mål.

– Vi registrerer at dette følger en rekke av påstander som har kommet i lang tid, men som er påstander som ikke henger på virkeligheten i det hele tatt. Dette må følges opp av dem de har leid av, som er legatstyret. Dette har verken ordfører eller kommunen noe med å gjøre. Mener de at legatstyret har gjort noe feil, må de følge det opp gjennom rettsapparatet, sier ordføreren, og legger til:

– Mener de fremdeles jeg har en rolle i dette, må de anmelde meg, så får andre vurdere det de beskylder meg og kommunestyret for, sier Anita Ihle Steen.

Namsfogden bestemte

Anne Marie Pettersen i legatstyret sier at salget av eiendelene ble bestemt av namsfogden, etter tingrettsdommen. Ifølge henne var det der avgjørelsene om hva som skulle selges ble tatt, og at styret ikke hadde noen påvirkningsmulighet i så måte.

– Namsfogden kom med biler og sorterte ut hva som var innenfor virksomheten og hva som var privat. Deretter ble det solgt på auksjon på Stadssalg. Slik er loven. Hadde vi fått administrert det sjøl, hadde det kanskje blitt mer penger, sier Pettersen om avslutningen av leieforholdet.

Når det gjelder påstander om bedrageri og skittent spill fra de tidligere leietakerne anser hun saken som slitsom og skulle ønske den var ferdig en gang for alle.

– Jeg skulle nesten ønske det gikk for retten slik at andre kunne ta seg av det, sier Pettersen.

De tidligere leietakerne, Marit og John Reidar Austerheim, har ikke besvart Ringsaker Blads henvendelse i forbindelse med denne saken.

Les også

Fjøset hadde stått urørt i mange år og så ikke bra ut. Så satte John Reidar i gang med sin plan