Taxisjåførene på Brøttum har sett seg lei på det de mener er dårlig standard på fylkesvegene nord i Ringsaker og innførte mandag kjørenekt. De er ikke de eneste som skuler mot fylkesvegene i disse dager.

For også politikerne i samferdselsutvalget i Innlandet fylkeskommune mener at noe må skje.

– Samferdselsutvalget er svært bekymret for den økonomiske utviklingen for fylkesvegene. Denne utviklingen medfører tiltagende forfall og vedlikeholdsetterslep på fylkesvegene, ikke en reduksjon som forutsatt. Denne utviklingen fører til økt fare for liv og helse og er ikke i tråd med nullvisjonen, sier utvalget i et vedtak i et møte 12. april.

– Helt nødvendig

I vedtaket, som for øvrig var enstemmig, sier det tverrpolitiske utvalget at øke bevilgninger til fylkesvegen er helt nødvendig. De avventer nå et utbedringsprogram med prioritering av tiltak som skal legges fram for utvalget den 31. mai, med endelig behandling i fylkestinget 13. juni.

I en e-post til RB etter mandagens sak om at taxisjåførene på Brøttum hadde innført kjørenekt, karakteriserer kommunestyrerepresentant i Ringsaker, Lars Svendstad (Frp), situasjonen som uholdbar.

– Vedlikeholdsetterslepet av veger i Innlandet var i 2018 beregnet til 4,4 milliarder, og det betyr nok at i dag så ligger det i hvert fall på vel 5 milliarder kroner. Fylkeskommunen må bevilge mer penger og staten må overføre mer enn de gjør i dag, skriver Svendstad.