Gå til sidens hovedinnhold

Merkelig angrep på brukerutvalget

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg vet ikke hva slags motiver ulike folk har for å angripe brukerutvalget i Innlandet. Vi diskuterer en framtidig sykehusstruktur i Innlandet. En diskusjon som har pågått noen år og som mange pasienter er opptatt av. Derfor burde brukerutvalget ha ros for at de engasjerer seg.

Jørund Hassel: Jeg har «inntrykk av et brukerutvalg som fungerer etter føydalherrenes prinsipper – og ikke ut fra formålet – samt retningslinjene i pasient- og brukerrettighetsloven, samt i helseforetaksloven.» Jeg kjenner noen som sitter i brukerutvalget og vet at de er oppriktig opptatt av pasientenes beste. At man kan være uenig i enkelte saker, gir ikke grunnlag for slike karakteristikker.

I 2017 sendte Sykehuset Innlandet ut en idéfaserapport der organisasjonene fikk uttale seg. Jeg var også med på å diskutere dette i min pasientorganisasjon. 16 forskjellige brukerorganisasjoner har behandlet rapporten, og samtlige av disse sier ja til hovedsykehus. De fleste ville ha Mjøssykehuset ved Mjøsbrua. De 16 organisasjonene er: Norges Astma og Allergiforbund, Hedmark, Norges Astma og Allergiforbund, Oppland, Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, Diabetesforbundet, Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, Hamar og omland Parkinsonforening, Hedmark Parkinsonforening, Kreftforeningen, LHL Dovre og Lesja, LHL Oppland, Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Hedmark og Oppland, Norges Handikapforbund Innlandet, Personskadeforbundet LTN, Psoriasis og eksemforbundet Midt og Nord-Hedmark lokallag, og Rådet for likestilling for funksjonshemmede, Hedmark.

Saken har også vært behandlet i de fylkeskommunale eldrerådene både i Hedmark og Oppland. Oppland fylkes eldreråd går mot tanken om et hovedsykehus, og går i stedet inn for å styrke sykehusene i Lillehammer og Gjøvik. Hedmark fylkes eldreråd mener at et slikt hovedsykehus ikke vil være den beste løsningen for pasientene og ber om en grundigere analyse for å finne fram til en egnet struktur.

Det har skjedd en utvikling i saken, men ingenting gir grunnlag for å si at brukerutvalget styres etter føydalherrenes prinsipper. Jeg har registrert at brukerutvalget har fulgt med i prosessen og stått fast ved at det bør være et hovedsykehus ved Mjøsbrua.

Tidligere Elverum-ordfører Erik Hanstad (H) skrev på Facebook at han er forundret over at Sykehuset Innlandets brukerutvalg så standhaftig hevder at et hovedsykehus er det beste for pasientene. – Jeg opplever ikke at brukerutvalget representerer meg, sier Hanstad. Jeg vet ikke hvilken pasientorganisasjon han føler seg hjemme i, men det er mange muligheter å engasjere seg. Jeg synes ikke man skal angripe de som legger ned timevis i arbeid for pasientenes beste. De bør heies på!