Også en tredje brann i Mesnali er under lupen: – Vi har ingen naturlig forklaring

Et tredje branntilløp er også under lupen når politiet nå ser nærmere på det som framstår som mistenkelige branner i Mesnali.