Politiet har også hendelser i Mesnali i 2016 under lupen