Mette-Marit, Sonja og Märtha Louise flyttet inn på Hundskjold gard på Brøttum