Vi sier nei til å redusere sengeplasser og nei til å legge ned Reinsvoll og Sanderud.

Siden Helsedirektoratet har trukket tilbake retningslinjene for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten åpnes det opp for nye behandlingsmetoder. Når man vet at depresjon rammer 4–7 prosent av befolkningen hvert år er det nødvendig å støtte opp om ny forskning. Ved siden av trening og fysisk aktivitet, der virkningen er godt dokumentert, trenger vi seriøs forskning på nye behandlingsmetoder.

Kan Innlandet bli en forskningsarena for forskning på nye behandlingsmetoder?

Storsykehus på Moelv er vedtatt, og det er ingen grunn til omkamp. Vi mener samtidig at det er viktig at tilbudet for psykiatri–og rus ikke blir glemt i jubelen. Færre sengeplasser og å legge hele det psykiatriske tilbudet til Moelv virker lite gjennomtenkt.

Vi mener det er helt på sin plass med en akuttpost på det nye storsykehuset, men denne må komme i tillegg til, og bidra til å styrke de øvrige tilbudene på sykehusene Sanderud og Reinsvoll.

Vi ønsker alle at liggetiden på sykehus skal være så kort som mulig, også for de med psykiske lidelser. Her kommer forskning på nye behandlingsmetoder inn. Samtidig vet vi at noen pasienter skrives ut for tidlig i dag, og at pasienter med sammensatte og komplekse psykiske lidelser ofte trenger tid. Akuttoverleger flere steder i Norge har rapportert at akuttpasienter er dårligere i dag enn for ti år siden. Pasienter søker innleggelse, men er ikke «syke nok». Den korte liggetiden i Norge er da kritisk, da de som blir innlagt til øyeblikkelig hjelp i dag oftest er svært dårlig fungerende. Dersom man ikke tar høyde for dette, vil man ikke løse problemene med «svingdørspasienter», eller kunne gi pasienter et verdig og godt behandlingstilbud.

På Reinsvoll er det en egen sikkerhetsavdeling som tar imot pasienter som er dømt til psykisk helsevern. Disse vil bli taperne dersom avdelingen skal inn i et storsykehus. Muligheten for rehabilitering vil bli krevende. Sikkerheten på storsykehuset vil kreve at de isoleres i enda større grad. Vil vi dette?

Sykehuset Sanderud og Reinsvoll har avdelinger for mennesker med alvorlig rusproblematikk, TSB. Avdelingen har ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser i henhold til spesialisthelsetjenesteloven. Avdelingene har tilbud om døgnbehandling for inntil 49 pasienter. Reinsvoll har også en avdeling for gravide. Hva vil skje med disse pasientene dersom sykehusene legges ned?

På bakgrunn av dette har MDG tatt initiativ til et opprop der vi henvender oss til flere partier. Storsykehuset er vedtatt, men kampen for et bedre helsetilbud for rus- og psykiatri må fortsatt kjempes.