Mandag ble det kjent at det er avdekket en feil knyttet til samhandlingen mellom den nasjonale meldingsportalen for innsending av bekymringsmeldinger og Familia, som er fagsystemet som barnevernet mange norske kommuner benytter.

Konsekvensen er at bekymringsmeldinger om barn ikke har nådd fram til kommunene og at meldingene har forsvunnet. Over 240 kommuner bruker systemet.

En kartlegging VG har gjort viser at det er snakk om minst 70 bekymringsmeldinger som har forsvunnet fra 22 kommuner rundt om i Norge. Et fåtall av disse bekymringsmeldingene har i ettertid latt seg gjøre å finne igjen. Ettersom flere kommuner fortsatt jobber med å undersøke omfanget. Det er derfor sannsynlig at tallet vil endre seg i løpet av de kommende dagene.

Feilen har eksistert siden september 2020, ifølge Visma. Den ble oppdaget av Bergen kommune, som mandag opplyste at 21 bekymringsmeldinger er borte hos dem – som også er den kommunen der flest meldinger har gått tapt. Deretter følger Kristiansand (12), Sandefjord (7) og Sarpsborg (5).