Vil bevare tidligere ruteferge - kan bli serveringssted

Fartøyvernforeningen mener en av de tidligere bilfergene som gikk i rute på Mjøsa bør bevares som et flytende kulturminne. Å bruke den som serveringssted er et av forslagene.