Flere enn 250 entreprenører og rådgivere vår tidligere denne uken samlet til leverandørdag i Oslo. Der fikk de presentert en rekke nye prosjekter fra Nye Veier, deriblant utbyggingen av E6 fra Moelv til Øyer.

- Det er stor interesse både fra nasjonale og internasjonale aktører. Ny Mjøsbru skiller seg ut som et spennende og attraktivt prosjekt, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Mest kostbare konstruksjon for Nye Veier

Den nye brua over Mjøsa får fire kjørefelt og fartsgrense på 110 km/t. Det har aldri vært et tema å spare penger ved å redusere standarden for brukerne her. Mjøsbrua blir den mest kostbare konstruksjonen i utbyggingen av E6 Moelv – Øyer og i hele Nye Veier.

- Vi leter etter den entreprenøren som klarer å jobbe fram det beste konseptet for ny Mjøsbru. I valg av entreprenør kommer vi til å legge betydelig vekt på klimavennlige løsninger. Reduksjon av Co2-utslipp vil kunne påvirke valg av brukonsept. Entreprenørenes kompetanse og erfaring, gjennomføringsplan og kostnadseffektive løsninger kommer også til å være krav, sier Moshagen.

Bildeserie

Mjøsbruskisser

 

Prioriterte 11 utbyggere

Av de som deltok på leverandørdagen var det hele 25 firmaer som ønsket å møte Nye Veier for «speeddater».

- Vi måtte prioritere de 11 mest relevante og fikk gjennom de korte møtene gode tilbakemeldinger om vår strategi og konkurransene som nå skal ut i markedet, sier Moshagen.

Utbyggingen av E6 Moelv – Øyer deles i tre strekninger. Lengst i sør blir det en kontrakt for strekningen Moelv – Roterud inkl. ny Mjøsbru. Neste strekning går fra Roterud til Storhove og det blir en egen kontrakt for utbygging av strekningen Storhove – Øyer.

Alle de tre strekningene skal ut i markedet i 2019. Til sammen snakker vi om to store bruer, seks kryss, to tunneler og 44 kilometer med ny firefelts motorvei, sier Moshagen.

De 11 entreprenørene som fikk eget møte med Nye Veier var COMSA (Spania), Arcwood (Estland), FCC (Spania), Skanska (Norge), Bouygues (Frankrike), China Communications Construction Company (Kina), BetonmastHæhre (Norge), IC ICTAS (Tyrkia), Veidekke (Norge), Salini Impregilo (Italia) og Hochtief Infrastructure (Tyskland).

- Det var spennende å møte Arcwood fra Estland, som er de som har levert limtre til Terminal 2 på Gardermoen. Det er tydelig at hele Europa følger med, sier Moshagen.

De beste får oppdraget

Moshagen var tydelig på at Nye Veier E6 Innlandet leter etter de beste entreprenørene, uavhengig av nasjonalitet.

- De entreprenørene som skaffer seg best kunnskap om strekningene og konkurransene og som bidrar til å realisere prosjektets målsettinger samt redusere vår risiko, får oppdragene med å bygge nye E6 fra Moelv til Øyer, sier Moshagen.

Nye Veier E6 Innlandet vil kunne få en årlig omsetning på omtrent to milliarder pr. år frem til og med 2025