Mjøsbrua går mellom Biri og Moelv

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Etter orienteringer under KS konferansen den 15. oktober, etterfulgt av en orientering for Fylkestinget i Innlandet og i Politisk referansegruppe for ny sykehusstruktur i Innlandet, synes det å ha oppstått usikkerhet om hvor Mjøsbrua er.

Verken Vang øst for Hamar, eller Brumunddal oppfyller etter vår mening kriteriet for lokalisering av et nytt «Mjøssykehus ved Mjøsbrua». Det har foregått utredninger og høringer i mange år om et nytt hovedsykehus for Innlandet. I de ulike fasene har det vært til dels stor uenighet mellom de ulike kommunene og i fylkestingene i Hedmark og i Oppland.

Etter krevende politiske prosesser, aksepterte kommuner og fylkeskommuner at et nytt hovedsykehus for Innlandet skal bygges ved Mjøsbrua. Så seint som i juni 2020, stadfestet Fylkestinget i Innlandet tidligere vedtak i fylkestingene i Hedmark og Oppland at de slutter opp om vedtaket i Foretaksmøtet den 8. mars 2019, om ny sykehusstruktur, under premisset om at Mjøssykehuset skal bygges ved Mjøsbrua.

Ved flere anledninger har statsråden slått fast: «Alle vet hvor Mjøsbrua er!» Det virker derfor provoserende på den politiske enigheten i Innlandet at ledelsen i Helse Sør-Øst, nå sår tvil om de vet hvor Mjøsbrua er. Dette utløser politisk uro om hele prosessen fram mot et felles målbilde for Sykehuset Innlandet HF.

Vi minner om det prosjektmandatet for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF, der det i punkt 6.3 står:

  • Kommunene i opptaksområdet til Sykehuset Innlandet HF er sentrale samarbeidspartnere i videreutviklingen av helseforetaket. Det er derfor viktig å ha dialog med representanter for kommunene.

Videre står det under suksessfaktorer:

  • Godt planlagt, åpen og transparent prosess.

Når nå andre lokalisasjoner enn «ved Mjøsbrua», lanseres av ledelsen i Helse Sør-Øst, uten noen transparent og faglig begrunnelse for dette, oppleves det som om noen har fraveket mandatet de har fått fra Foretaksmøtet den 8. mars 2019.

Vi etterlyser en god faglig begrunnelse for at man nå synes å ville gå bort fra Mjøsbrua som lokasjon for Mjøssykehuset, og der ved fyrer opp under den politiske uroen som er skapt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags