Gå til sidens hovedinnhold

Mjøsbyenprosjektet?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mjøsbyen er en samarbeidsavtale mellom 10 kommuner (Gjøvik, Vestre og Østre Toten, Øyer, Lillehammer, Elverum, Stange, Løten, Hamar og Ringsaker) med Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet som parter.

Transportomfanget skal reduseres i byer og tettsteder og øke andelen av reiser med kollektivt, sykkel og gående. Videre sies det at det er nødvendig med flere «grønne reiser» mellom regionale byer og tettsteder. Reduksjon av antall kjøretøy uavhengig av drivstofftype vil bidra til mer attraktiv byutvikling sies det. Det er en avtale/plan som heller ikke er altfor opptatt av distriktene dessverre.

Mjøsbyen er ikke blant de byområdene som staten har inngått belønning eller byvekstavtale med, og dette Mjøsbyenprosjektet mangler derfor finansieringsløsninger for å styrke kollektivtransport, sykkel og gange i kombinasjon med anbefalt arealbruk.

Det er her Ringsaker FrP spør hvilke finansieringsløsninger som gjøres når det ikke foreligger noen statlig finansiering? Betyr det at finansieringsløsningene blir bompengeringer og innføring av parkeringsavgifter også for kommuner som ikke tidligere har hatt dette? Hvilken pris får dette for oss på sikt? Hvor selvrådende blir kommunene?

Det står i samarbeidsplanen at strategien skal bidra til å oppfylle målet om klimanøytralitet. Vi har sett hva det har ført til i Oslo hvor MDG, SV og Ap med sin bompengering i byen har brukt det som middel for å få til de tingene som ønskes i denne planen. Hvilke garantier har vi for at ikke det samme vil skje her?

Denne planen vil mest dreie seg om utvikling av byer og enkelte tettsteder. Ser ut til at det meste dreier seg om klima hvor man helst ikke skal ha biler, og følgen av det gjør det mer kostbart for oss. Det vil med stor sannsynlighet bli bruk av mer parkeringsavgifter og bompenger for å hindre trafikk inn til sentraene og for å finansiere dette. Det kan selvsagt bli ødeleggende for handel i sentrum. FrP er ganske så alene om å si nei til dette. Denne planen ser vi som mer kostbar for folk enn nytteverdien av. Dette er en forpliktende samarbeidsavtale og det vil selvsagt bli temmelig utfordrende.

FrP sentralt sier også nei til byvekstavtaler med bompenger. I dag er utbyggingen av transportløsninger i større byområder organisert gjennom bypakker og bymiljøavtaler. Det er bilistene som i stor grad finansierer utbyggingen gjennom bompenger, mens avtalene motarbeider bilen som transportmiddel. FrP vil sørge for andre tilskuddsordninger som gjør at vi får et godt kollektivtilbud i storbyene, men uten krav om bompenger og nullutslipp.