Pengegaven på 200.000 kroner som får ordføreren til å smile bredt

Lions Club markerte pengegaven til støtte av lekeapparater til Mjøsparken med en symbolsk overrekkelse. -Det er bedre å bygge barn, enn å reparere voksne.