– Sykehus ved brua vil motivere, men jeg frykter nye bykamper

Torsdag godkjenner Helse Sør Øst planen om et mjøssykehus. Marianne Nielsen er glad for det, men er redd for nye kamper om et akuttsykehus nummer to.