Må sikre dusjanlegget i Mjøsbadet mot legionella-smitte

Under et tilsyn av bassenget i Mjøstårnet, har kommuneoverlegen pekt på flere ting de anbefaler at blir gjort før bassenget åpnes.