Leilighetseiere i Mjøstårnet må flytte inn uten garasjer og boder

At leilighetskjøpere i Mjøstårnet ikke får glede seg over forventet felles takterrasse har skapt reaksjoner. At garasjer og boder heller ikke står klare til innflytting skaper ytterligere frustrasjoner.