Kommunen overlater vurdering av anke i mobbesak til politikerne

Ringsaker kommune lar politikerne i formannskapet vurdere om de skal anke dommen i mobbesaken.