Gå til sidens hovedinnhold

Moelv sykehjem – det handler om mennesker,- ikke bare vekst og utvikling

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er trist at vi som politikere, folkevalgte, i flere og flere saker nå oppfattes som lite lydhøre overfor våre velgere. Folk er oppgitte. De reagerer med folkemøter, fakkeltog, opptog av kjøretøyer, underskriftskampanjer og leserbrev. De opplever å ikke bli hørt. 30 % av befolkningen i Moelv har signert på at sykehjemmet må ligge et annet sted,- enda flere er enige.

For noen dreier det seg om «vekst og utvikling», for andre handler det om framtid, trygghet, nærhet, miljø og arbeidsplasser.

Det er utrolig å lese Gaute Frengs intervjurunde og Atle Strands innlegg. Alt handler om byutvikling, bystruktur, sentrumsstruktur, byforbedringer; Moelv er vinneren. Sykehjemmet skal være et prosjekt som skal skape aktivitet og dra folk til sentrum. De eldres, dementes og de pleietrengendes beste nevnes overhodet ikke. De kommer i annen rekke.

Eldrebølgen kommer og med den et økende behov for omsorg. Antall eldre i vår kommune over 67 år vil øke med 3 200 fra 2020 – 2040, allerede kraftig fra 2025. Studerer vi «Demenskartet», vil vi i 2050 ha 1 608 tilfeller av demente i Ringsaker, hele 4,32 % av befolkningen. Som politikere har vi et ansvar for å legge planer, bygge opp en beredskap, være forberedt på morgendagen. Hvorfor nekter vi å ta alvoret innover oss? Vi har med dagens pandemi opplevd hva det vil si å ikke være godt nok forberedt.

Det advares sterkt mot å redusere sykehjemsplasser. Likevel gjør kommunen nettopp dette. Moelv bo- og aktivitetssenter hadde 72 plasser. De ble nylig redusert til 60. I det nye sykehjemmet planla man for 80 plasser. Tallet ble så redusert til 60. Dette til tross for de mange oppfordringer om å bygge flere institusjonsplasser, ikke færre.

Folk reagerer mot planene for det nye sykehjemmet. Tomten er for trang, uten utvidelsesmuligheter for verken sykehjem eller framtidige omsorgsboliger, der den ligger inneklemt og omkranset av brannstasjonen, O. Johansen Trevarefabrikk, Folkets Hus, Moelv bo, barnehage og boligene i Parkvegen. De vanskelige parkeringsforholdene kritiseres.

Det skulle bli «framtidens eldrebolig», et helseknutepunkt med samlokalisering av hjemmesykepleien mm. Unnskyldningen for å fjerne hjemmesykepleien var pandemien, – sannsynligvis legges tjenesten til Brumunddal. Alt skal sentraliseres. Hadde pandemien virkelig vært et problem, kunne dette vært løst ved egen inngang/utgang. Pandemien synes imidlertid ikke å være et problem, når man ønsker frivilligheten, folk til åpen kafé og flere aktiviteter i samme bygg. Demente og syke trenger ro. Deres behov synes å være skjøvet til side. Omgivelsene inviterer ikke til dette.

Tomtens beliggenhet gir bare utsikt til de få. Den er trang, ligger i et bratt terreng nesten uten grøntområde. Asfalten er dominerende. Til tross for at vi vet at natur og grønne oppgivelser er viktig for demente og syke vektlegges dette i liten grad, selv i Norges nest største landbrukskommune. Her mangler et rekreasjonsområde som innbyr til ro og spaserturer. Hvem vil ønske å bo her de siste dagene av livet?

Moelv sykehjem ble lovet å bli bygget i tre, – et miljøvennlig sykehjem. Tanken ble forlatt. Det var for vanskelig. Men i Sandefjord rehabiliterer Veidekke eksisterende bygningsmasse og bygger et nytt omsorgshjem i massivtre, – et bidrag til å redusere klimautslipp. For «trekommunen» Ringsaker burde valget vært lett. Det må også opplyses at Norge har kanskje noen av verdens beste trearkitekter.

Bygging i Parkvegen krever mye tilpassing og store inngrep med store økonomiske konsekvenser. Mange reagerer på de uvanlige store tilleggskostnadene, – og de mange spørsmålene rundt hjemmesykepleie, barnehagen og de 11 funksjonshemmede. Kostnadene er så langt ikke fullt ut tallfestet og forelagt politikerne. Spørsmålene er fremdeles for mange. Prosjektet bør derfor utsettes. Det kan koste mindre å vente på nærmere undersøkelser av Jensstuvegen og ikke minst planer og muligheter for framtidig utvidelse.

Våre eldre skal bo hjemme lengst mulig. Det skal satses på velferdsteknologi, pårørende og frivillighet, hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Ikke alle har pårørende boende i egen kommune og rekrutteringen til frivilligheten skrumper. De som kommer på sykehjem i framtiden, vil ofte være sterkt demente og syke. Plasseringen av Moelv sykehjem, størrelse og beliggenheten er nesten ikke til å forstå. De trengende vil bli langt flere enn dem vi møter i dag. Flere yngre blir demente. På dagens foreslåtte tomt er det ikke plass for utvidelser. Det er vårt ansvar å forberede framtiden. Tiden går fort. Vi blir alle gamle.