Gå til sidens hovedinnhold

Moelv sykehjem – hvor ble det av lokaldemokratiet?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Onsdag 15.09.21 hadde Ringsaker kommunestyre befaring på tomta i Parkvegen pluss en liten rundtur om eksisterende tomt i Jensstuvegen. I etterfølgende kommunestyremøte ble det vedtatt med 21 mot 18 stemmer å bygge sykehjemmet i Parkvegen. Samtlige i Ap bortsett fra en (med solid ryggrad og klart hode) stemte for Parkvegen. Alle i Høyre og SV stemte også for Parkvegen.

«Aksjonskomiteen for nytt sykehjem i Jensstuvegen» ble dermed «overkjørt» pluss 75 % av Moelvs befolkning (1700 voksne, stemmeberettigede underskrifter mot Parkvegen). Dette til tross for styreleder i Ap, Jan Torkehagen, sine fine ord i RB den 18. februar i år, der han uttalte: «Å sitte i kommunestyret er et ombudsverv. Du er valgt av befolkningen i kommunen. Derfor må man hele tiden holde dialogen med dem som har valgt deg. Man representerer ikke seg selv, men befolkningen. Da kan man ikke miste kontakten med dem man skal representere.» Det er det stikk motsatte vi ble vitne til i dette tilfellet. Maktarroganse kalles det.

Sp sine representanter var derimot klare i sin argumentasjon. Det som ble vedtatt i kommunestyret i februar 2020 var å utrede tomta i Parkvegen. Det som ble framlagt i møtet nå (15.09.21) var noe helt annet. Kort oppsummert er endringene som følger:

Hjemmetjenesten er tatt ut (ikke plass)

Fellesvaskeriet er tatt ut (ikke plass)

Bygget skal ikke bygges i tre, men i betong

Antall plasser er redusert fra 80 til 60

Ingen utvidelsesmuligheter i framtida (tomta for liten)

Bil-parkeringa er spredd på 5 steder. Den største P-plassen lengst unna i Jensstuvegen

Bygging av ny Parkveg. Beslaglegger 1,6 mål med bl.a. med flott furuskog

Flytting av Moelv barnehage i byggeperioden. Tilbakeflytting etterpå

Nytt kryss Jensstuvegen – Åsmarkvegen

Prislapp nå 435 mill. kr mot 375 mill. kr i feb. 2020.

Høyre sine representanter var opptatt av ikke å velte regninga over på innbyggerne. Det var usikkert hva regninga ville bli i Jensstuvegen. Men det er jo akkurat det en konsekvensutredning ville ha avdekket!

«Aksjonskomiteen for nytt sykehjem i Jensstuvegen» har forsøkt å tallfeste hvor mye billigere det blir å bygge i Jensstuvegen, og har kommet til ca. 100 mill. kr. Alle som kan å legge sammen 2 + 2 skjønner dette regnestykket.
Hva har f.eks. bygging av ny veg, bygging av 5 parkeringsplasser, flytting av barnehage og nytt kryss Jensstuvegen – Åsmarkvegen med bygging av nytt sjukehjem å gjøre? Alt dette unngår man ved å velge tomta i Jensstuvegen, hvor infrastrukturen er til stede. Man unngår dessuten sprenging av fjell og bortkjøring av enorme mengder masse.

Når man samtidig leser at økonomien i Ringsaker kommune er i ferd med å bli anstrengt, skoler i nordre Ringsaker må legges ned og helse og omsorg må spare penger, ja da kan man begynne å lure om kommunen har «vettuge» folk i kommunestyret eller om det er administrasjonen som styrer. Det er uansett skattebetalerne som må betale pengesløseriet og omgivelsene (beboere og naturen rundt Parken) som må ta den fysiske og psykiske støyten for et for meg uforståelig vedtak.

PS. Den 15. mars 2019 sto det en artikkel i RB med overskrift «Nå er det bestemt hvor det nye sykehjemmet i Moelv skal bygges». Der er det bilde av bl.a. kommunalsjefene Håvard Haug og Sverre Rudjord foran eksisterende sykehjem i Jensstuvegen. Var dette utspillet behandlet i kommunestyret og når skiftet disse personer mening? Var det inne på rådmannskontoret?