Gå til sidens hovedinnhold

Moelv sykehjem

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

SITUASJONEN ER ALVORLIG

Sykehjemsplasser fjernes og skoler legges ned, vi mangler leger og sykepleiere mens det sløses på en rekke andre områder. Landets nest største landbrukskommune sentraliserer i et rasende tempo. Er vi virkelig bevisste de valg vi tar?

DET BLIR FLERE ELDRE, MEN FÆRRE SYKEHJEMSPLASSER

De eldre engster seg i dag for å bli gamle og trengende. Eldrebølgen kommer. De stiller seg spørsmålet om det vil være plass for dem, hvis de måtte trenge en sykehjemsplass i framtiden? Det er få plasser tilbake i dag. 72 plasser på Moelv sykehjem ble nylig redusert til 60 og 12 plasser ble lagt ned på Nes sykehjem. Sundheimen er blitt til et hjem for avlastingspasienter. Det er heller ikke lengre plass for demente der. Spørsmålet er bare hvor lenge vil vi beholde stedet?
Det nye Moelv sykehjem ble planlagt for 80, – antall plasser er nå redusert til 60.

FRAMTIDENS SYKEHJEM ET VAKKERT SYKEHJEM OMGITT AV NATUR, – IKKE ASFALT

Sp ønsker å skape et «framtidens sykehjem» til beste for våre eldre, pårørende og ansatte, ikke først og fremst en bygning som skal bidra til by-/ sentrumsutvikling og som derfor tres ned mellom brannstasjonen, O. Johansen Trevarefabrikk, Folkets Hus (fest og konsertlokale), Moelv barnehage og eldreboliger plassert i et område omgitt av støy og vanskelig parkeringsforhold. Et sted omgitt av asfalt og en mindre sansehage. Tomtevalget i Parkvegen gjør at det er små muligheter til utvidelse og er derfor lite framtidsrettet. Det ble ikke plass for hjemmesykepleien. Den blir henvist til et annet sted. Hvor? Ja – hvor?

Sp vil ha et vakkert sykehjem, et hjem omgitt av natur og ro, gjerne med utsikt til Mjøsa, og omgivelser med plass for spaserturer i skjermede omgivelser. Og vi vil at det skal være enkelt og hyggelig for familie og venner å komme på besøk. Vi ønsker et sted som ikke er mer preget av å være institusjon enn nødvendig og som skaper livslyst og glede. Et sykehjem skal være noens hjem og andres arbeidsplass. og et hyggelig sted for besøkende.
Sp forstår overhodet ikke forslaget og vil heller ikke bifalle det. En plassering i Jensstuvegen må være å foretrekke.

ET SYKEHJEM I TRE

I «trebyen» Moelv skulle framtidens sykehjem bygges i tre, et miljøvennlig sykehjem, – et visningsbygg. Noen ville det annerledes. Vi er kjent med at vi har noen av verdens beste trearkitekter i Norge og hadde ventet oss noe mer.
Bygget som ble presentert oss var ikke av tre til tross for vi hadde oppfordret til det og at Moelvens produkter og løsninger med trevirke som hovedingrediens, leveres og benyttes i varige bygg og konstruksjoner, bidrar karbonlagringen i treet, holde CO₂-utslippene til atmosfæren nede.

Men, i Sandefjord på Nygård sykehjem fikk de det til. De har valgt bærekraftige energiløsninger for det nye sykehjemmet og rehabilitering av det eksisterende. Veidekke har nylig skrevet en kontrakt og påtatt seg oppgaven. Den nye fløyen er på ca. 7 500 m² og får 72 beboerrom, dagens bygningsmasse som skal rehabiliteres er på ca. 10 000 m² og får 108 rom. Her skal også Veidekke utføre planløsningsendringer, nye overflater, nytt teknisk anlegg, nye beboerbad, nytt hovedkjøkken og fasade og takrehabilitering med tilleggsisolering. Solceller på taket til nybygget og eksisterende bygg vil dekke store deler av byggets energibehov. Det nye bygget blir i massivtre.
Sandefjord, Nygård sykehjem; 386 millioner, uten merverdiavgift. Moelv foreslåtte sykehjem; 375 millioner?
Neppe helt sammenlignbart, men Sandefjord synes å få mye for pengene. Hva er grunnen til at vi ikke bygger et sykehjem utført i tre, tar klimahensyn og bidrar til markedsføring av lokale trebedrifter? Hvorfor ble det akseptert å gå bort fra tre? Både Høyre og Sp ønsket dette.

Sp ønsker et helseknutepunkt inneholdende hjemmesykepleie og fysioterapi mm, omgitt av nye omsorgsboliger og med muligheter for utvidelse og nytenking. Vi ønsker et senter, som kan utvikles til å være en modell for andre.

Kanskje ville det heller ikke vært dumt å utvikle noe på SUND? Det kunne gå busser til Nes både til og fra Moelv og Brumunddal. I dag er det beboere både fra Moelv og Brumunddal der, alle svært fornøyde, også pårørende.