Jeg kjenner meg ikke helt igjen i Øystein Gonsholts (innflytter i Gaupen) sin beskrivelse av «Manns minne og sykehjem» i Ringsaker Blad for 9/9-23.

Disse «kompetente mennesker» som kom med «solid utredning» om tomta for nytt sykehjem, var jo opptatt av myndighetenes oppfordring til å bygge sykehjem nært et sentrum for lettvint å kunne få besøk. Men i Moelv bor jo mange mennesker og framtidige pårørende utenfor sentrum, og de trenger parkeringsplass. Det var det ikke tatt hensyn til, verken for betjeningen, besøkende eller naboene Moelv Bo, Folkets Hus og barnehagen.

Les også

Manns minne og sykehjem

Derfor protester som forsinket etableringen. Dette kunne vært avdekket på forhånd ved befaring, men det skulle ikke være nødvendig. Veien fra sentrum skulle være gangveg, og bilvegen gå gjennom en privat fabrikk. Da de oppdaget det, ble denne 100 år gamle fabrikken oppfordret til flytting.

Det blir ett flott bygg «som ligger der som en mur som avgrenser sentrum», for å bruke Randi Nordbys uttrykk. Naboene Moelv barnehage måtte flytte. Moelv Bo og Folkets Hus er blitt inneklemt og mangler foreløpig skikkelig bilveg og parkeringsplass. Ny bilveg fra sentrum som delvis måtte gå gjennom Parken (som var ønsket bevart), og utbedring av parkering for brannstasjonen var ikke forutsett. Parkering for ansatte i sykehjem og barnehage var planlagt for langt borte, de skulle gå igjennom Parken, en 5–10 min. spasertur.

Ennå er ikke parkeringsplasser avklart, det er plassen i Parken som blir brukt, samt utvidelse av parkering ved det gamle sykehuset. Hva med parkering for hjemmesykepleien? Vaskeri i kjelleren på det nye sykehjemmet var et ønske, men det ble det heller ikke plass til. Det er nye veier og parkeringsplasser som ikke var forutsatt som blir en stor utgift ved å velge denne tomta, men det finner en kanskje andre budsjett til? Bra for framtiden er det jo at Moelv får en bedre bilveg enn det Jensstuveien og Parkveien har vært.

Les også

Svar til manns minne og sykehjem

Les også

Er Ringsaker kommune demokratisk styrt?