Gå til sidens hovedinnhold

Moelv får også helt ny flerbukshall

Svømmehall og flerbrukshall i samme bygg

Artikkelen er over 5 år gammel

Modølene får helt ny flerbrukshall sammen med den nye svømmehallen. Totalt vil den nye Moelvhallen koste 241,3 millioner kroner.

For kommunen har funnet ut at det er en bedre løsning å bygge en ny flerbrukshall og utnytte inngang, fellesarealer og garderobedel sammen med den nye svømmehallen som skal bygges, framfor å rehabilitere den gamle flerbrukshallen. Dermed kan modølene juble for en helt ny superhall i planene som nå skisseres.

Felles løsninger

Dermed får blant andre Moelv-håndballen helt nye lokaler for sin aktivitet.

Spilleflaten i den nye hallen blir 25m x 45m inklusive sikkerhetssoner og arealer til sekretariat. Det blir montert 2 foldevegger slik at hallen kan deles i 3 deler.

Flerbrukshallen og svømmehallen drar nytte av felleløsninger:

I første etasje blir det felles inngangsparti med vestibyle, heis og trapp til 2. et. samt resepsjon og møterom. Det blir 4 store romslige garderober med samlet kapasitet til om lag 300 personer felles for svømme- og idrettshall. Felles garderobeløsning er valgt for å få en kompakt, oversiktlig og fleksibel løsning som muliggjør bedre utnyttelse av garderobeanlegget uavhengig av bruken i de to separate treningsanleggene. Det blir også etablert 4 HC-garderober og 2 separate lærergarderober.

I 2. et. vil det bli oppholdsareal, kaféareal med et kjøkken, personalavdeling, treningsrom, toaletter, tekniske rom og atkomst til tribune både for flerbrukshallen og svømmehallen.

Det blir et stort areal ved trappa i vestibylen som blir åpent mellom 1. og 2. et.

Mer i spillemidler

Ved å bygge ny flerbrukshall får kommunen også mer i spillemidler enn ved å rehabilitere den gamle hallen. Totalt 31,9 millioner kroner i spillemidler håper kommunen å få til byggingen. Resten innarbeides i kommunens økonomiplan for framtidige år.

Den nye flerbrukshallen legges da sammen med svømmehallen og denne nye Moelvhallen, som blir navnet, er nå plassert slik at det gir en naturlig avgrensing mot Havrevegen. Hovedinngang og vestibyle plasseres mot skolen som skal bygges.

Den gamle Moelvhallen blir stående mens den nye hallen bygges. Dermed blir det ikke noe av problemene Moelven Håndball fryktet om de skulle bli uten hall under planlagt rehabilitering av denne hallen.

Kommunen regner med at hallen vil ha et driftsbudsjett på 8,7 millioner kroner.